• Dienstverlening

  Werkgevers

  Incentivo Medical Consultancy heeft ervaring in de publieke en private sector,
  begeeft zich in het speelveld van arbeid, verzuim en re-integratie en kan een
  centrale rol vervullen in het re-integratieproces van zieke werknemers.

 • Dienstverlening

  verzekeraars

  Consultancy gericht op schadelastbeheersing door onafhankelijke arbeidsdeskundigen,
  bedrijfsartsen en arbeidsjuristen. Wij streven naar duurzame verhoging van de
  verdiencapaciteit en daarmee verlaging van de uitkeringslasten.

 • Trainingen

  Workshops

  Incentivo Medical Consultancy ontwikkelt en verzorgt trainingen en workshops op
  het gebied van arbeid en gezondheid, verzuimbeleid, re-intregratie en geeft seminars
  over actuele onderwerpen op het gebied van de sociale wetgeving.